Arhiva Bisericii "Tabernacolul Cuvântul Vorbit" din Arad este destinată doar pentru membri bisericii și pentru cei care nu au un loc de închinare. Nu intenționează să înlocuiască părtășia la o adunare sau să suplinească doctrina oricărei Biserici locale.

Pentru informații privind parola, scrieți la admin@tabernacolularad.com