Acest site este dedicat tuturor acelor care cred Mesajul Timpului de Sfârșit adus pentru Mireasa prețioasă a Domnului Isus prin mesagerul Său William M. Branham. Acest site nu intenționează să înlocuiască părtășia adunării ci se dorește un ajutor pentru aceia care nu au posibilitatea de fi într-o adunare.

De asemeni trebuie menționat că predicile publicate nu sunt pentru ca cineva să vâneze greșeli. Fiecare care dorește să asculte o face din dorință personală și nu este încurajat de nimeni.

Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze pe fiecare credincios real și împreună să creștem la Statura Plinătății lui Cristos.

Amin.

 

Maleahi ultimul proroc al Vechiului Testament prorocește revenirea prorocului Ilie înainte de a veni Ziua cea mare și înfricoșată a Domnului. ( Maleahi 4:5)

Maleahi 4:5:Iată, vă voi trimite pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.

6El va întoarce inima părinţilor spre copii,- şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem!

Oare Ilie însuși va reveni să continue lucrarea sa pe pământ sau Dumnezeu va folosi un alt bărbat cu aceași ungere ?

Putem observa cum Dumnezeu l-a folosit pe Elisei cu ungerea lui Ilie peste el.

2 Împăraţi 2:15:Fiii proorocilor care erau în faţa Ierihonului, când l-au văzut, au zis: „Duhul lui Ilie a venit peste Elisei.” Şi i-au ieşit înainte, şi s-au închinat până la pământ înaintea lui.

Elisei cu ungerea lui Ilie a înfăptuit prin Duhul Domnului de două ori mai multe minuni ca profetul Ilie însuși.

Dumnezeu a folosit ungerea lui Ilie nu persoana lui.

După câteva sute de ani un Înger al Domnului se arată preotului Zaharia și-i spune:

Luca 1:13:Dar îngerul i-a zis: „Nu te teme Zahario; fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă-ta Elisaveta îţi va naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan.

14  El va fi pentru tine o pricină de bucurie şi veselie, şi mulţi se vor bucura de naşterea lui.

15  Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură ameţitoare, şi se va umplea de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale.

16  El va întoarce pe mulţi din fiii lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor.

17  Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii, şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El.”

Îngerul îi spune că Ioan va fi o persoană deosebită care va pregăti calea Domnului și îi menționează doar prima jumătate din profeția lui Maleahi.

Dumnezeu nu face greșeli. La fel cum Domnul Isus în Nazareth când citește din cartea prorocului Isaia (Isaia 61:1,2) despre lucrarea Lui se oprește la Anul de Îndurare fără să mai amintească Ziua de răzbunare, o profeție pentru viitoarea Sa venire.(Luca 4 : 18,19)

Îngerul îi menționează clar care parte a prorociei o va împlini Ioan – el va întoarce inimile părinților spre copii și va pregăti norodul pentru venirea lui Mesia ca Miel al lui Dumnezeu în vederea lucrării de Răscumpărare. (Ioan 1:29-34)

Dumnezeu folosește ungerea lui Ilie peste Ioan Botezătorul așa cum Însuși Domnul o spune în Evanghelia după Matei :

Matei 11:9:Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un prooroc? Da, vă spun, şi mai mult decât un prooroc;

10  căci el este acela despre care s-a scris: „Iată, trimit înaintea feţei Tale pe solul Meu, care Îţi va pregăti calea înaintea Ta.”

11  Adevărat vă spun că, dintre cei născuţi din femei, nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuş, cel mai mic în Împărăţia cerurilor este mai mare decât el.

12  Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăţia cerurilor se ia cu năvală, şi cei ce dau năvală, pun mâna pe ea.

13  Căci până la Ioan au proorocit toţi proorocii şi Legea.

14  Şi, dacă vreţi să înţelegeţi, el este Ilie, care trebuia să vină.

15  Cine are urechi de auzit, să audă.

De asemeni :

Matei 17:10:Ucenicii I-au pus întrebarea următoare: „Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie?”

11  Drept răspuns, Isus le-a zis: „Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie, şi să aşeze din nou toate lucrurile.

12  Dar vă spun că Ilie a şi venit, şi ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot aşa are să sufere şi Fiul omului din partea lor.”

13  Ucenicii au înţeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul.

Ioan Botezătorul a venit în duhul și puterea lui Ilie ,nu persoana lui Ilie, împlinind prima parte a profeției lui Maleahi, lăsând pentru viitor împlinirea părții finale.

A restabilit Ioan toate lucrurile ? Categoric nu ! A venit Ziua Domnului ? Categoric nu !

În Faptele Apostolilor Apostolul Petru reamintește profeția despre Ilie aplicând-o în viitor:

Faptele Apostolilor 3:19:Pocăiţi-vă, deci, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare,

20  şi să trimeată pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos,

21  pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor: despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi prooroci din vechime.

Vedem că Dumnezeu urma să folosească ungerea lui Ilie peste o altă persoană în Zilele din urmă. Prin această persoană El urma să restabilească toate lucrurile ,toate adevărurile uitate, toate învățăturile pierdute în Epocile Întunecate. El urma să întoarcă inimile copiilor spre părinții lor de la Cincizecime.

Este William M. Branham Ilie care trebuia să vină ? Cu siguranță DA !Prin slujba sa adevărurile pierdute au fost restabilite. Învățătura apostolilor și prorocilor a fost descoperită Miresei Sale iubite.

Așa cum Cuvântul a venit la răul Iordan, după aproape două mii de ani a apărut din nou la râu.

Un înger a coborât în fața a sute de martori și Glasul lui a spus:

”Așa cum Ioan a premers prima venire a Domnului, Mesajul tău va premerge a doua Venire a Domnului !”

Faptele Apostolilor 13:40:Astfel, luaţi seama să nu vi se întâmple ce se spune în prooroci:

41„Uitaţi-vă, dispreţuitorilor, miraţi-vă şi pieriţi; căci în zilele voastre, am să fac o lucrare pe care n-o veţi crede nicidecum, dacă v-ar istorisi-o cineva.”

Dumnezeu să ne păzească ca această scriptură să se împlinească și cu noi !

Fie ca Domnul să ne dea un caracter nobil ca acelor din Berea :

Faptele Apostolilor 17:11:Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată rîvna, şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa.

William Branham este ultimul profet trimis de Dumnezeu Bisericii dintre Neamuri. Prin slujba lui Dumnezeu ne-a vizitat din nou. Lucrările înfăptuite o declară. Știința o adeverește.

El este Ilie care trebuia să vină. Amin.

Maleahi 4:5:Iată, vă voi trimite pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.

6  El va întoarce inima părinţilor spre copii(1), şi inima copiilor spre părinţii lor(2), ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem!

Anunțuri


PIETRE DE ZIDIRE

PIETRE DE ZIDIRE SPIRITUALA SE POT DESCARCA DE LA PAGINA : AICI citeste tot


Predici Traduse Third Exodus Assembly

Predici Traduse de Fr.Dorel Borlovan de la Biserica: Third Exodus Assembly https://www.youtube.com/playlist?list=PL5a0S2JfTnMyRZvl_CT3Pm2IGlerGtF0F citeste tot


Arhiva Emisiuni Zilnice

Arhiva de la Predicile din zilele saptamanii o puteti gasi la pagina Transmisiune sub Buton de Arhiva: Arhiva Emisiuni . Aici sunt publicate Predicile de Luni pana Sambata, iar Miercuri si … citeste tot


NOU !Predici William Branham pe românește!

Se pot asculta sau descărca următoarele predici noi :   - ROM64-0410 Semne Scripturale Ale Timpului - ROM63-0412M Lumea Se Destrama - ROM63-0412E Dumnezeu Se Ascunde În … citeste tot